"Şarkikaraağaç'ın geleceğini inşa ediyoruz. "
İSA ÇARKACI - Belediye Başkanı