"Vatanını en çok seven, ona en çok hizmet edendir."
M. Kemal Atatürk
KÜLTÜR PARK İHALEYE ÇIKIYOR
      İHALE İLANI                                                             
                                                                                  T.C.
                                      ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   
1-İdarenin
  1. a) Adresi:  Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası:  0464114013 dahili 12  -  02464114633
2-İhalenin
a) Yapılacağı yer:  Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü
c)Yapılacağı tarih: 26.04.2015 Salı günü saat 14:15  
3-İhalelere katılmak için istenen belgeler:
3.1. İkametgâh ilmühaberi,
 3.2. Nüfus cüzdan sureti,
 3.3. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,  
 3.4. Geçici Teminat makbuzu.
 3.5. Vekâleten katılını yorsa noter tasdikli vekâletname,
 4- İstekliler, istenilen belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
 5-İhaleye, Kültür Park Aile Çay bahçesinde bulunan 2 adet çay ocağı, 5 adet  büfe/dükkan ,  su havuzu ve oyun alanının yer aldığı kısımlar dahildir.   Açık Alan Düğün Salonu (tribün ve önündeki alan) ve Kapalı düğün Salonu  dahil değildir.
 6-  Çay Bahçesi kira bedeli sözleşme imzalandıktan sonra 5 ay içinde  alınacaktır. 
 7-Çay bahçesinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır.
 8-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Çay bahçesi için 6 Aylık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 20 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
9- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                                       KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN
 
Sıra
no:
Gayrimenkulün yeri
             
 
cinsi
KİRA BEDELİ
6 AYLIK MUAMMEL KİRA BEDELİ
 
Geçici Teminat Bedeli %3
 
İhale saati
1 Kerkük Mahallesi Çarıksaray Caddesi Çevre Yolu Üzeri Kültür Park Çay Bahçesi

35.000.00TL


Bu duyuru 3879 defa görüntülenmiştir.
Oluşturma Tarihi: 26 Ocak 2016 Salı